วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร การควบคุมมอเตอร์

หลักสูตร  การควบคุมมอเตอร์
รหัส 11312
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  หลักสูตร  200  ชั่วโมง